AFRIKAANS - DBNL.ORG

Afrikaans - dbnl.org Manuals & Documents

Afrikaans for english pupils a practical book to learn afrikaans in a quick and pleasant way by afrikaner ~--(exercises.) drlkkerij b.n ujtgever!j j. h. de bussy, pretoiua. holl.-afrik.

 • File Name: capp025afri01-01.pdf
 • Published:
 • Source: www.dbnl.org
 • File Type: pdf
 • File Size: 2,465 KB

Related Documents from Afrikaans - dbnl.org:

 • NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12

  Nasionale Senior Sertifikaat Graad 12

  AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V1 NOVEMBER 2015 (R) ... GRAAD 12 . Afrikaans Eerste Addisionele Taal/.. Read Online & Download »

 • 2017/2018 - UNIVERSITY OF PRETORIA

  2017/2018 - University Of Pretoria

  Mobile  · University of Pretoria 2 Undergraduate programmes BA PROGRAMME Programme Minimum requirements for 2018 Achievement level APS BA Afrikaans or English. Read Online & Download »

 • JUTA SE AFRIICAANSE TAALBOEICIES - DBNL.ORG

  Juta Se Afriicaanse Taalboeicies - Dbnl.org

  van die Primere Skool, Tokai, vir haar hulp in verband met die ecrste drie boekies van hierdie scrie, die ... Vlie~rs. Piet en Frits het hulle vlieers. Dit is baie . Die dak is rooi. Die huis is non klaar en lyk baie mooi. 2. Nocm die kleure op wat aan die huis te sien is.. Read Online & Download »