VOORBEELDE VAN ASSESSERINGSTAKE WES-KAAP ...

Voorbeelde van assesseringstake Wes-Kaap ... Manuals & Documents

2 2. Dokumente om jou te help wanneer jy beplan vir onderrig, leer en assessering in Tegnologie NASIONALE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS …

 • File Name: voorbeelde-van-assesseringstake-en-beplanning-afr-get-tegnologie-doc.pdf
 • Published:
 • Source: www.curriculum-dev.wcape.school.za
 • File Type: pdf
 • File Size: 6,026 KB

Related Documents from Voorbeelde van assesseringstake Wes-Kaap ...:

 • PROVINSIE WES-KAAP - AGRICULTURE

  Provinsie Wes-kaap - Agriculture

  Hierdie provinsie het in 2015 deur middel van die aandryf van ʼn gefokusde benadering deur Projekdie Khulisa-strategie en positiewe sentiment van die privaat. Read Online & Download »

 • TOERISME - EXAMINATIONS

  Toerisme - Examinations

  Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief . TOERISME. RIGLYNE VIR PRAKTIESE ASSESSERINGSTAKE . 2014. Hierdie riglyne bestaan uit 17 bladsye.. Read Online & Download »

 • VOORBEELDE VAN ASSESSERINGSTAKE WES-KAAP ...

  Voorbeelde Van Assesseringstake Wes-kaap ...

  2 2. Dokumente om jou te help wanneer jy beplan vir onderrig, leer en assessering in Tegnologie NASIONALE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS …. Read Online & Download »